Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fortsatte beredningen av sysselsättningsåtgärder

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.8.2019 14.20 | Publicerad på svenska 21.8.2019 kl. 14.56
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen sammanträdde för andra gången den 20 augusti 2019. Ministrarna behandlade budgetpropositionen för 2020 med tanke på sysselsättningsåtgär-derna och diskuterade åtgärder som ska ersätta aktiveringsmodellen.

Ministerarbetsgruppen behandlade läget för budgetberedningen med tanke på sysselsättningsåtgärderna. I arbets- och näringsministeriets budgetförslag föreslås ett anslag på drygt 297 miljoner euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I beloppet ingår en anslagsökning på 17 miljoner euro för lönesubvention.

- Regeringens uppgift är tydlig. Vi vill att sysselsättningsgraden stiger. I praktiken innebär det att allt fler får arbete och att arbetsgivarnas behov av arbetskraft tillgodoses. Det behövs satsningar på skötseln av sysselsättningen och på sysselsättningstjänsterna, säger arbetsminister Timo Harakka.

Ministerarbetsgruppen inledde också en diskussion om sysselsättningsåtgärder som ska ersätta aktiveringsmodellen.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen tillsatte en styrgrupp. Styrgruppens viktigaste uppgift är att stödja ministerarbetsgruppens arbete genom att stärka främjandet av sysselsättningen över förvaltningsgränserna. Till medlemmar i styrgruppen utsågs statssekreterare Raimo Luoma (ordförande), statssekreterare Pilvi Torsti (vice ordförande), statssekreterare Jari Partanen (vice ordförande) samt kanslicheferna Jari Gustafsson från arbets- och näringsministeriet, Martti Hetemäki från finansministeriet, Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet och Päivi Sillanaukee från social- och hälsovårdsministeriet. Sekreterare för styrgruppen är arbetsmarknadsrådet Kimmo Ruth, regeringsrådet Jan Hjelt, konsultativa tjänstemannen Johanna Alatalo från arbets- och näringsministeriet och en person som finansministeriet utser senare.

Ministerarbetsgruppen behandlar i september arbetsprogrammen för de underliggande arbetsgrupperna samt eventuella första förslag.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har till uppgift att styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen. Ordförande för ministerarbetsgruppen är arbetsminister Timo Harakka.

Ytterligare upplysningar:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 0295 048 073
Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör, ANM, tfn 050 345 3555

Aino-Kaisa Pekonen Katri Kulmuni Maria Ohisalo Mika Lintilä Thomas Blomqvist Timo Harakka Ville Skinnari
Tillbaka till toppen