Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast på remiss: Ny ansökningsomgång för kostnadsstöd, främst riktad till hotell-, restaurang- och evenemangsbranscherna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 10.58 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 11.26
Pressmeddelande

En femte ansökningsomgång ordnas för ansökan om kostnadsstöd. Lagförslaget möjliggör förlängd tid för beviljande av kostnadsstöd. Stöd ska beviljas i synnerhet företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen.

Stödberättigade är också företag inom andra branscher som har varit föremål för en offentligrättslig begränsning i anslutning till hanteringen av pandemin, antingen direkt eller av en betydande kundkrets. Enbart myndighetens rekommendation ska inte betraktas som en begränsning. 

Stödet ska liksom tidigare beviljas av Statskontoret. Syftet med lagen är att stödja kontinuiteten i verksamheten för de branscher som särskilt drabbats och de företag som drabbats av begränsningar i den svåra situation som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Ett annat syfte är att minska antalet företag som går i konkurs genom att ge företagen mer tid att anpassa sin verksamhet och sina kostnader i och med att den kris som orsakats av covid-19-pandemin har dragit ut på tiden.

Ansökningsperioden för kostnadsstöd enligt lagen inleds i december och upphör i februari 2021. Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast fredagen den 15 oktober 2021.

Ytterligare information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732, [email protected]
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105, [email protected]
 

Tillbaka till toppen