Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosittain valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet laaditaan yhteistyössä arviointiryhmän kanssa ja määritellään vuosittain STM:n asetuksella. 

Avustusta myönnettiin tutkimushankkeille, jotka tutkivat painoalueiden mukaisia asioita. Avustus myönnettiin hakemusten perusteella. Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin.

Tavoitteena on rahoittaa laajoja, usean eri toimijan yhteistyöhankkeita. Tällaisilla hankkeilla voidaan luoda parhaat edellytykset sosiaalityön tutkimusperusteisen työkulttuurin vahvistamiselle ja tutkimuksen kytkeytymiselle palvelujärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta yhdeksälle sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Avustusta myönnetään yhteensä 4 miljoonaa euroa.  

Rahoitusta saavat seuraavat tutkimushankkeet (tutkimushanke, hakijataho, vastuututkija, avustusmäärä):

  • Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA), Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kirsi Juhila, 478 558 euroa
  • Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen, Turun yliopisto, Mia Hakovirta, 512 280 euroa
  • Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (SOSKIELI), Åbo Akademi, Camilla Nordberg, 413 940 euroa
  • Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa), Itä-Suomen yliopisto, Janet Anand, 392 438 euroa
  • Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä ”Hyvää jälkeä” –hanke, Tampereen yliopisto, Riikka Korkiamäki, 487 147 euroa
  • Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Katja Kuusisto, 447 791 euroa
  • Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä, Itä-Suomen yliopisto, Timo Toikko, 406 222 euroa
  • Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä – LAMPE, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus, Kati Turtiainen, 420 554 euroa
  • Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa), Lapin yliopisto, Minna Zechner, 441 070 euroa

Sosiaalityön tutkimusohjelma valmisteilla

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tutkimusohjelmaa, jossa linjataan sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimusrahoituksen painopisteet lähivuosille. 

Kysymyksiä ja vastauksia valtionavustuksesta

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492  


Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163290