Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosittain valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet laaditaan yhteistyössä arviointiryhmän kanssa ja määritellään vuosittain STM:n asetuksella. 

Avustusta myönnetään tutkimushankkeille, jotka tutkivat painoalueiden mukaisia asioita. Avustus myönnetään hakemusten perusteella. Kaikki hakemukset vertaisarvioidaan.

Tavoitteena on rahoittaa laajoja, usean eri toimijan yhteistyöhankkeita. Tällaisilla hankkeilla voidaan luoda parhaat edellytykset sosiaalityön tutkimusperusteisen työkulttuurin vahvistamiselle ja tutkimuksen kytkeytymiselle palvelujärjestelmään.

Sosiaalityön tutkimusohjelma valmisteilla

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tutkimusohjelmaa, jossa linjataan sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimusrahoituksen painopisteet lähivuosille. 

Kysymyksiä ja vastauksia valtionavustuksesta

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163492   Sähköpostiosoite:


Tia-Maria Kirkonpelto, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163264   Sähköpostiosoite: