Pressmeddelanden

Besparingar i sjukförsäkringsersättningarna

SHM
Pressmeddelande 29.10.2015 13.45

Indexbindningen av barnbidraget torde slopas

SHM
Pressmeddelande 16.10.2015 9.17

Hantering av brådska förebygger olyckor - Ta det lugnt!

SHM
Pressmeddelande 15.10.2015 14.16

Ny beredning av social- och hälsovårdsreformen inleddes

SHM
Pressmeddelande 2.10.2015 12.11

En total översyn av alkohollagstiftningen inleds

SHM
Pressmeddelande 1.10.2015 9.56

Ändringar i lagen om alterneringsledighet

SHM
Pressmeddelande 28.9.2015 11.30