Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Folkpensionsindex hålls på samma nivå som 2018

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2018 12.07
Pressmeddelande 224/2018

Det görs inte några indexförhöjningar av förmåner som är bundna till folkpensionsindex, och folkpensionsindexet fryses till 2018 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2018–2021.

Frysningen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, fronttillägg, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt barnförhöjning. Ändringen gäller också bestämningsgrunderna för förmåner som är bundna vid folkpensionsindex samt belopp, som gränsen för den årliga självriskandelen för läkemedelsersättningar.

Höjning av utkomststödets grunddel

Utkomststödet höjs med 1,2 procent. Utkomststödets lagstadgade grunddel för ensamstående vuxna stiger från 458,10 euro till 463,77 euro. Detta motsvaras av grunddelens belopp på 497,29 euro år 2019.

Republikens president stadfäste lagen den 28 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected] (28.12.2018 och fr.o.m. 7.1.2019)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (31.12.2018–4.1.2019)

Tillbaka till toppen