Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagstiftningen om bosättningsbaserade sociala förmåner ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
10.1.2019 13.23 | Publicerad på svenska 10.1.2019 kl. 14.45
Pressmeddelande 3/2019

Lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, som upplevs som komplicerad, reformeras och den bosättningsbaserade sociala trygghet som betalas av Folkpensionsanstalten hör i fortsättningen tydligare än nu till dem som är bosatta i Finland och deltar i finansieringen av systemet.

Regeringen föreslog den 10 januari att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag, och lagen träder i kraft den 1 april 2019. 

Flytt från Finland till utlandet

Tidsgränsen för tillfällig vistelse utomlands ändras från ett år till sex månader. En person som vistas utomlands har i allmänhet rätt till förmåner, om vistelsen utomlands avses vara högst sex månader. Att bosättningsbaserade förmåner i enlighet med gällande lagstiftning fortsätter att betalas under en vistelse utomlands som är upp till ett år lång är exceptionellt ur ett internationellt perspektiv. Ändringen motsvarar också bättre det i förmånslagarna angivna syftet med förmånerna. 

Personer som vistas längre perioder utomlands bör i fortsättningen fästa större vikt vid att övrig trygghet, såsom frivilliga försäkringar, gäller. Den bosättningsbaserade sociala tryggheten består i huvudsak av förmåner som finansieras med skattemedel, och denna ändring förtydligar förhållandet mellan rättigheter och skyldigheter i fråga om den sociala tryggheten.

Utsända arbetstagare samt forskare och stipendiater likställs under sin vistelse utomlands som varar i högst fem år med personer som är bosatta i Finland.

Flytt från utlandet till Finland

En arbetstagare som kommer till Finland har rätt till förmåner så länge som arbetet pågår, om personens förvärvsinkomster åtminstone motsvarar beloppet av grunddagpenningen, dvs. 696,60 euro i månaden enligt nivån 2018. Det krävda minimibeloppet av förvärvsinkomsterna är högre än det minimibelopp som krävs vid deltidsarbete enligt den gällande lagstiftningen. 

Folkpensionsanstalten får inkomstuppgifterna ur inkomstregistret, dit arbetsgivaren varje månad lämnar uppgifter om lönerna. Inkomstnivån kontrolleras månadsvis.

Ändringar i myndigheternas verksamhet

I nuläget meddelar Folkpensionsanstalten en person som flyttar till eller från Finland ett skriftligt beslut om huruvida personen omfattas av den sociala tryggheten. I fortsättningen meddelas inte något sådant separat beslut. Ändringen gäller både personer som flyttar till Finland och personer som flyttar från Finland. Om förutsättningarna för bosättning eller arbete uppfylls avgörs genom ett förmånsbeslut som meddelas i samband med förmånsansökan. 

Alla kan kontrollera sin egen situation i Folkpensionsanstaltens e-tjänst. Genom ändringen effektiviseras Folkpensionsanstaltens verksamhet samtidigt som personer som flyttar utomlands eller återvänder därifrån får bättre möjlighet att få aktuell information om sin egen situation och reagera på den.

Möjligt att på nytt få rätt till den sociala tryggheten

En finsk medborgare som har vistats utomlands får rätt till bosättningsbaserade förmåner på nytt när hen flyttar tillbaka till Finland och meddelar Folkpensionsanstalten om detta. 

Ytterligare information

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63072, [email protected]

Tillbaka till toppen