Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ruovesi måste fortsätta samarbetet kring social- och hälsovårdstjänster med Virrat

Social- och hälsovårdsministeriet
17.1.2019 13.32
Pressmeddelande 5/2019

Ruovesi kommun vill lämna sitt nuvarande samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster med Virrat stad. Statsrådet ålägger dock Ruovesi att fortsätta samarbetet.

Lagen förpliktar små kommuner att ordna social- och hälsovårdstjänsterna tillsammans så att befolkningsunderlaget uppgår till minst ca 20 000 invånare. Invånarantalet i Ruovesi och Virrat ligger under denna gräns.

Samarbetsområden får enligt lag i regel inte upplösas innan 2020, och därmed ålägger statsrådet Ruovesi att fortsätta samarbetet.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med finansministeriet har bedömt att om kommunen lämnar samarbetsområdet skulle det försvåra ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och kundernas ställning i både Ruovesi kommun och Virrat stad.

Om andra kommuner fattar beslut om utträde ur sina samarbetsområden, kommer lagenligheten i besluten att utredas på samma sätt som för Ruovesi. Statsrådet har tidigare ålagt Pyhäjärvi och Kaavi att fortsätta som en del av samarbetsområdena.

Ytterligare information

Maria Porko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 417, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Pasi Pohjola, direktör, tfn 0295 163 585, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen