Hoppa till innehåll
Media

Förberett för Brexit inom den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2019 9.46 | Publicerad på svenska 16.1.2019 kl. 11.27
Pressmeddelande 6/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med andra myndigheter och aktörer förberett sig inför Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (brexit). Det brittiska parlamentet förkastade avtalet om utträde ur Europeiska unionen i sin omröstning den 15 januari. Det brittiska parlamentets röstningsresultat innebär inte ett omedelbart, avtalslöst utträde för Storbritannien. Storbritanniens fortsatta planer torde klarna inom de närmaste dagarna.

Brexit kan inverka på den sociala tryggheten

Betalningen av sociala förmåner från ett land till ett annat omfattas av olika regler beroende på om det är fråga om ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Beroende på hur det genomförs kan Storbritanniens utträde ur EU inverka på rättigheterna till social trygghet för dem som har flyttat mellan Finland och Storbritannien.

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA) och Pensionsskyddscentralen utrett frågor som gäller rätten till social trygghet för personer, t.ex. studerande, pensionstagare och utsända arbetstagare, som flyttar eller har flyttat mellan Finland och Storbritannien. Brexit kan ha konsekvenser både för betalningen av finländares förmåner till Storbritannien och för den sociala tryggheten för britter som bor i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Pensionsskyddscentralen informerar närmare om saken så snart det finns mera information om läget. 

Genom samarbete förebyggs störningar i läkemedelsförsörjningen

Brexit kan inverka på tillgången på vissa läkemedel och medicintekniska produkter inom EU-området. Tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom läkemedelsbranschen har social- och hälsovårdsministeriet kartlagt möjliga störningar i läkemedelsförsörjningen och riskerna i samband med dem. Man har redan under flera månader förberett sig för olika alternativ. 

”I eventuella problemsituationer utreder läkemedelsföretagen, läkemedelspartiaffärerna och apoteken tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ersättande produkter så att man kan garantera patienterna oavbruten vård”, konstaterar överdirektör Tuija Kumpulainen.

Läkemedlen måste uppfylla de standarder som EU fastställt för att få försäljningstillstånd i EU. Om försäljningstillstånd för ett läkemedel har beviljats i Storbritannien, måste läkemedelsföretaget se till att försäljningstillståndet överförs till ett annat EU-land. Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har många läkemedelsföretag redan nu överfört sitt försäljningstillstånd eller sin verksamhet till ett EU- eller EES-land så att verksamheten kan fortsätta som förut efter Brexit.

Brexit kan också inverka på tillgången på medicintekniska produkter. I fråga om medicintekniska produkter gäller inget sådant försäljningstillståndsförfarande som för läkemedel, men alla medicintekniska produkter på marknaden måste stämma överens med EU-lagstiftningen och tillverkarna ska ha ansvariga instanser i en EU-medlemsstat. Enligt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har många tillverkare av medicintekniska produkter redan flyttat eller håller på att flytta sin verksamhet till andra EU-medlemsstater. På det sättet kan man till stor del trygga tillgången till produkterna i fortsättningen. 

Lägesbilden uppdateras och åtgärder vidtas kontinuerligt i samarbete med aktörerna inom läkemedelsbranschen och branschen för medicintekniska produkter så att man kan kontrollera avbrott i tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter. 

Information om Brexit (VNK) (på finska)
Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit (Fimeas nyhet 20.12.2018)

Ytterligare information

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163 170, [email protected] (EU-lagstiftning om social trygghet)

Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, [email protected] (läkemedelsförsörjning)

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575, f[email protected] (medicintekniska produkter)

Tillbaka till toppen