Hoppa till innehåll
Media

Den sociala trygghetens komplexitet och situationen för arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna på agendan för kommittén för social trygghet den 28 september 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2020 9.09
Nyhet

Kommittén för social trygghet sammanträder måndagen den 28 september 2020.

Kommittén behandlar sektionernas synpunkter på problematiken kring den sociala trygghetens komplexitet och diskuterar det fortsatta arbetet med att utreda komplexiteten. Komplexitet är ett av de fyra problematiska områden inom den sociala tryggheten som kommittén har identifierat. Ytterligare får kommittén en preliminär översikt över situationen för de arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna.


Läs mera om planerna om reformen av den sociala tryggheten i kommittéordförande Pasi Moisios kolumn:

Mer information:

Pasi Moisio, ordförande, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber kanslichefen ringa upp)
Heli Backman, avdelningschef  tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.

 

Tillbaka till toppen