Sosiaaliturvakomitea

Valtioneuvosto asetti keväällä 2020 parlamentaarisen komitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Sosiaaliturvakomiteassa on jäsenenä kansanedustaja kaikista eduskuntaryhmistä. Lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita. Komitean työtä tukee viisi jaostoa: työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja toimintakykyjaosto, asumisen jaosto, hallintojaosto ja tutkimus- ja arviointijaosto.

Komitean kokoukset

Komitean seuraavat kokouspäivät: 31.1. (kokous), 14.2. (työkokous), 21.3. (kokous), 25.4. (työkokous), 23.5. (kokous).

Komitean kokoonpano

Puheenjohtajat: 

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

1. varapuheenjohtaja: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali-ja terveysministeriö
2. varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Heli Backman, sosiaali-ja terveysministeriö
3. varapuheenjohtaja: johtaja Liisa Siika-aho, sosiaali-ja terveysministeriö 

Jäsenet: 

kansanedustaja Tarja Filatov, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Matias Mäkynen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Riikka Purra, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Arto Satonen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Elina Lepomäki, Kokoomuksen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Katri Kulmuni, Keskustan eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Pekka Aittakumpu, Keskustan eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Bella Forsgren, Vihreä eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Noora Koponen, Vihreä eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Anna Kontula, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Sari Essayah, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Antero Laukkanen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt-eduskuntaryhmä
(ei varajäsentä) 

Pysyvät asiantuntijat:

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali-ja terveysministeriö
osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja Essi Rentola, sosiaali-ja terveysministeriö
johtaja Jaana Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö
sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali-ja terveysministeriö
finanssineuvos Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus-ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö
asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö
pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos
pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
johtaja Jaakko Kiander, Eläketurvakeskus ETK
johtaja likka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät SY
sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
pääekonomisti Patrizio Lainà, STTK ry
työmarkkinajohtaja Katarina Murto, Akava ry
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
asiantuntija Eero Löytömäki, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
järjestöjohtaja, puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry