Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den sociala trygghetens komplexitet är temat för kommitténs första rapport

Social- och hälsovårdsministeriet
29.9.2020 14.36
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet höll sitt första möte under hösten måndagen den 28 september 2020. Kommittén diskuterade den sociala trygghetens komplexitet, som sektionerna i kommittén har tagit ställning till.

”Den sociala tryggheten kan bli komplicerad till exempel i situationer där klientens liv förändras eller i samband med övergångar, då klienten har många behov som förutsätter besök hos olika myndigheter. Den sociala tryggheten kan vara komplicerad också för myndigheterna. Man bör dock också komma ihåg att en stor del av ärendena inom den sociala tryggheten går att sköta på ett smidigt och bra sätt", konstaterar Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet.

Vad menar vi när vi talar om komplexitet?

”Den sociala tryggheten har med tiden blivit som ett ”lapptäcke” och detta kan nu rättas till. Mycket snart ställs vi ändå inför frågor kring hur man önskar rikta stöden, orsaksbaseringen och behovsprövningen samt tjänsternas roll i helheten. Det här måste vi diskutera öppet”, konstaterar Pasi Moisio.

”Att öppna upp problemet med komplexiteten leder oss direkt till kärnfrågorna inom den sociala tryggheten och till värderingar och aktiva val. Vill vi ha en social trygghet som beaktar de individuella livssituationerna? Då kan systemet inte vara särskilt enkelt”, säger Moisio.

Den sociala trygghetens komplexitet kan orsakas av lagstiftningens materiella innehåll eller problem med genomförandet. Det materiella innehållet i lagstiftningen är till exempel de begrepp, definitioner och bestämningsgrunder som ligger till grund för beslutsfattandet. De kan vara mycket olika i fråga om olika förmåner, stöd och tjänster. Genomförandet, såsom t.ex. myndighetssamarbete och dataskydd, kan trots goda avsikter orsaka komplexitet. Problemen i samband med genomförandet beror dels på lagstiftningen, dels på tolkningen av lagstiftningen och dels på verksamhetspraxisen.

Kommittén för social trygghet sammanställer en rapport om problemet med komplexiteten. Kommitténs rapporter bereder en färdplan för reformen av den sociala tryggheten.

Vid sitt möte fick kommittén för social trygghet också en preliminär översikt över situationen för arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna, som kommittén kommer att granska. Kommittén diskuterade sin arbets- och mötesplan och fick ta del av kommunikationsplanen för reformen.

Kommitténs nästa möte hålls den 2 november 2020. Då kommer kommittén att fortsätta arbetet med problemrapporten om den sociala trygghetens komplexitet. Under mötet behandlas också situationen för de arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna samt samarbetet med rådet för strategisk forskning och programmen där samhällsfrågor och utvecklingsförlopp som är viktiga med tanke på reformen utreds

Bilagor:

Ytterligare information:

Pasi Moisio, kommitténs ordförande, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]      Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)
Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.

Tillbaka till toppen