Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna beviljades sammanlagt cirka 726 miljoner euro för kostnader orsakade av covid-19-epidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 11.02
Pressmeddelande 404/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om statsunderstöd som beviljas kommuner, samkommuner och landskapet Åland för kostnader orsakade av covid-19-epidemin. Med understöden ersätts kostnader som under tiden 1 januari–31 augusti 2021 har orsakats av covid-19-epidemin, i synnerhet kostnader för testning, smittspårning, vaccination och vård. 

För testning beviljades understöd till ett belopp av cirka 375 miljoner euro, för spårning till ett belopp av 37 miljoner euro, för vaccination till ett belopp av 109 miljoner euro och för vård till ett belopp av 34 miljoner euro. Dessutom beviljades cirka 170 miljoner euro i understöd för andra direkta kostnader som orsakats av epidemin.

Mest understöd beviljades Helsingfors (104,7 miljoner euro), Esbo (45,7 miljoner euro), Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (42,5 miljoner euro) och Vanda (38,1 miljoner euro). 

Mest understöd både proportionellt sett och i absolut belopp räknat beviljades till mottagare inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Sammanlagt 175 euro per invånare beviljades till mottagarna i det området. I hela landet beviljades det cirka 131 euro per invånare i understöd. 

Understöden i den första utlysningen bestämdes på kalkylmässiga grunder

Den första utlysningen av statsunderstöd till kommuner och samkommuner ordnades den 15 oktober–12 november 2021. 

De understöd som beviljades i den första utlysningen bestämdes helt och hållet på kalkylmässiga grunder. De verksamhetsbaserade understödsposterna (för testning, smittspårning, vaccination och vård av covid-19-patienter) baserar sig på uppgifter som beskriver verksamhetens volym och på en kalkylmässig enhetsersättning. 

Utöver de verksamhetsbaserade understöden kunde under den första ansökningsomgången även sökas ett kalkylerat understöd baserat på invånarantal för att täcka övriga direkta kostnader som föranletts av covid-19-epidemin. 

En andra utlysning av understöd i januari 2022

I januari 2022 utlyses understöd för de kostnader som uppkommit under den senare delen av 2021. Ansökningstiden börjar den 3 januari 2022 och går ut den 31 januari 2022. Därefter har kommunerna och samkommunerna ännu möjlighet att ansöka om understöd enligt prövning, om de understöd som beviljats på kalkylmässiga grunder inte är tillräckliga. Understöden baserar sig på en statsrådsförordning om ersättning av kostnader som uppkommit på grund av covid-19-pandemin. Det sammanlagda understödsbeloppet för hela året beräknas uppgå till cirka 1,0–1,1 miljarder euro.

Regeringen har förbundit sig att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19, såsom kostnader för testning, så länge som epidemiläget och genomförandet av strategin för hantering av covid-19-epidemin förutsätter det. Statens stöd för kommunsektorn år 2021 uppgår till sammanlagt över 2 miljarder euro som en följd av de tilläggskostnader och inkomstförluster som coronaepidemin orsakat. 

Ytterligare information:

Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 371, [email protected]

Tillbaka till toppen