Vuoden 2021 valtionavustushaut

Alla listattuna valtionavustushakuja vuonna 2021.

  • Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus ja hoito
  • Lastenasiaintalo/Barnahus-mallin jatkokehittäminen
  • Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen
  • Ruoka-aputoiminnan järjestäminen
  • Ruoka-aputoiminnan kehittäminen
  • Joustavan palvelun asumismallin kehittäminen iäkkäille (JOPA)
  • Valtionavustukset rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
  • Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa
  • Itsemurhien ehkäisy
  • Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS - sijoita ja valmenna!” -kehittämistä toteuttavat hankkeet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman täydentävä valtionavustushaku 2021 on auki 16.8.-15.10.2021. Hakumateriaalit ovat soteuudistus.fi-sivuilla. 

Päättyneet valtionavustushaut

Lisätietoja

Kati Hokkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163727