Vuoden 2021 valtionavustushaut

Alla listattuna valtionavustushakuja vuonna 2021.

  • Lastenasiaintalo/Barnahus-mallin jatkokehittäminen
  • Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen
  • Ruoka-aputoiminnan järjestäminen
  • Ruoka-aputoiminnan kehittäminen
  • Joustavan palvelun asumismallin kehittäminen iäkkäille (JOPA)
  • Valtionavustukset rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 

Mielenterveysstrategiaa toteuttavat hankkeet:

  • Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa
  • Itsemurhien ehkäisy
  • Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS - sijoita ja valmenna!” -kehittämistä toteuttavat hankkeet

Päättyneet valtionavustushaut

Lisätietoja

Kati Hokkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163727