Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland har svarat på de frågor som Europeiska kommissionen ställt inom ramen för den s.k. Pilot-mekanismen gällande detaljhandel med alkoholdrycker

Social- och hälsovårdsministeriet
29.4.2021 18.19
Pressmeddelande 118/2021

De finländska myndigheterna har svarat på de frågor som Europeiska kommissionen ställt den 11 februari 2021 i det s.k. Pilot-förfarandet om regleringen av detaljhandeln med alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol.

Kommissionen begärde bland annat att Finland utreder om det finns detaljhandelstillstånd för detaljförsäljare som är verksamma i en annan medlemsstat och som vill bedriva distansförsäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol. 

Utöver det skriftliga svaret har företrädare för social- och hälsovårdsministeriet och kommissionen vid ett distansmöte diskuterat innehållet i Finlands alkohollagstiftning. Vid behov är de finländska myndigheterna beredda att fortsätta dialogen med kommissionen i frågan.
 
Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör Finlands svar på sin webbplats.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen