FI SV

Reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Avsikten är att det i samband med reformen stiftas en ny lag om funktionshinderservice. Den nya lagen innehåller bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. 

En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen under hösten 2022. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska beaktas bättre. 

Frågor och svar

Stöd för rörligheten

Boendet

Övergångsperiod

Beslutet

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407  


Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405