Perhevapaauudistus tähtää molempien vanhempien perhevapaiden käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista perhevapaauudistusta.

Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.

Uudistuksen tavoitteena on, että

 • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken,
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja
 • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään. 

Hallitusohjelman mukaan kummallakin vanhemmalla pitää jatkossa olla yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden pitää sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso.

Uudistusta valmistellaan kolmikantaisessa työryhmässä

Perhevapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Uudistusta valmistellaan ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä.

Ryhmän kokoonpano:

 • työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén / Suomen Yrittäjät
 • neuvottelupäällikkö Anne Kiiski / Kuntatyönantajat
 • lakimies Anja Lahermaa / STTK
 • työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari / SAK
 • johtaja Ilkka Oksala / Elinkeinoelämän keskusliitto
 • työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko / Akava
 • neuvotteleva virkamies Ulla Westermarck / Valtion työmarkkinalaitos
   
 • etuuspäällikkö Johanna Aholainen ja päämatemaatikko Tapio Isolankila / Kela
 • vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen / työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitussihteeri Annika Juurikko sosiaali- ja terveysministeriö
 • opetusneuvos Tarja Kahiluoto / opetus- ja kulttuuriministeriö
 • budjettineuvos Outi Luoma-aho / valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala sosiaali- ja terveysministeriö

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lapsi- ja perhejärjestöjä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita kuullaan perhevapaauudistuksen valmistelussa.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan arviolta vuonna 2022.

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Eva Ojala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163201  


Annika Juurikko, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163242  

Tiedotteet, uutiset ja kolumnit