Pressmeddelanden

Regeringen preciserar valfrihetslagen

SHM
Pressmeddelande 20.12.2017 19.31

Folkpensionsindex fryses, utkomststödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 19.12.2017 16.21

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018

SHM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.58