Pressmeddelanden

I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

SHM
Pressmeddelande 28.3.2017 9.00

Sammandraget av remissvaren om alkohollagen klart

SHM
Pressmeddelande 16.3.2017 14.24

Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission

SHM UM
Pressmeddelande 10.3.2017 12.05