Hoppa till innehåll
Media

Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 9.59 | Publicerad på svenska 19.3.2020 kl. 10.30
Pressmeddelande 55/2020

Statsrådets mål är att skydda i synnerhet personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika närkontakt med andra människor i den mån det är möjligt, det vill säga hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

Statsrådet uppmanar personer som är över 70 år att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för smitta. Om man nödvändigtvis måste gå till butiken, apoteket eller hälsostationen eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra personer i rörelse. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor.

Man bör också i övrigt försöka undvika situationer som ökar smittorisken. Det är viktigt att iaktta noggrann handhygien.

Därför uppmanas alla människor att följa de allmänna anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att minimera smittorisken. 

Var och en har skäl att begrunda sitt eget beteende och sina vanor med tanke på spridningen av smittsamma sjukdomar och att vid behov ändra beteendet för att förhindra onödiga risker.

Anvisningar för anhöriga och närstående till äldre personer och till personer som tillhör en riskgrupp

Alla människor ombeds att beakta smittorisken och genom sitt eget förfarande hindra att viruset sprids.

Var och en ska särskilt ta hänsyn till äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom dia-betes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Man ska inte göra onödiga besök hos personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Man kan hålla kontakt med dem till exempel via telefon eller Skype. 

Om det är nödvändigt att göra ett besök, ska handskakning, kramar och annan nära kontakt undvikas, om det inte är absolut nödvändigt, till exempel för vårdpersonalen, för att trygga vården och omsorgen. Under ett besök måste man skydda andningsvägarna till ex-empel med en scarf eller på annat sätt.

Även närstående till personer över 70 år eller till personer som tillhör en riskgrupp uppma-nas beakta risken för smittspridning via andra sociala kontakter. 
Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållanden.

Ytterligare information:

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected]
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Seija Viljamaa, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen