Hoppa till innehåll
Media

Sjukvårdsdistrikten ges anvisningar om att överföra kapacitet från den icke brådskande vården till vården av coronasmittade

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 14.38
Pressmeddelande 61/2020

Med stöd av beredskapslagen bereds en statsrådsförordning enligt vilken tidsfristerna för icke brådskande vård kan frångås, med undantag för bedömning av vårdbehovet. En bedömning av vårdbehovet ska fortsatt göras inom tre veckor.

Social- och hälsovårdsministeriet bedömer att sjukvårdsdistrikten, som tillhandahåller specialiserad sjukvård, blir tvungna att styra över en betydande del av sin kapacitet till behandling av sjukdomsfall orsakade av coronaviruset. 

Sjukdomsläget kan förutsätta att personal utbildas att utföra arbetsuppgifter som avviker från det normala, och därför kan man bli tvungen att t.ex. använda operationspersonal och operationssalar för vård av sjukdomsfallen. 

Patientsäkerheten prioriteras

Patienternas hälsa får inte riskeras av att tidsfristerna överskrids. Patientsäkerheten prioriteras i alla förhållanden.

Patientsäkerhetsprincipen förutsätter också att sjukvårdsdistrikten har en plan för tryggande av vården av sådana patienter vars sjukdom under väntetiden kan förändras så att den kräver brådskande behandling eller framskrider så långt att behandling blir otillräcklig (t.ex. diagnostik och behandling av cancer).

Bedömning av behovet av icke brådskande vård i normala förhållanden

Den som tillhandahåller specialiserad sjukvård ska bedöma patientens behov av icke brådskande vård inom tre veckor från det att remissen anlände till verksamhetsenheten.

Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter till exempel särskilda undersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom tre månader.

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska, med beaktande av hur brådskande behovet är, ordnas och inledas inom sex månader från det att vårdbehovet slogs fast.

Ytterligare information: 

Överläkare Annika Takala, [email protected]

Tillbaka till toppen