Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet preciserar sina tidigare anvisningar om beredskap mot coronaviruset inom mun- och tandvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2020 16.42
Pressmeddelande 65/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har den 24 mars preciserat sina tidigare praktiska anvisningar om beredskap mot coronaviruset på mottagningar inom mun- och tandvården (13.3 och 18.3.2020).

Anvisningarna har preciserats så att de motsvarar Institutet för hälsa och välfärds (THL) nuvarande anvisningar för personer som hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom. Till anvisningarna har fogats en länk till Arbetshälsoinstitutets webbplats, där det finns närmare information om bland annat hur personalen inom mun- och tandvården ska skydda sig. 

Enligt anvisningarna ska varje mottagning inom mun- och tandvården ha egna anvisningar för hur man ska gå till väga i de olika faserna av coronavirusepidemin. Det är också möjligt att komma överens om regionala förfaranden för hur den akuta tandvården för patienter som smittats av coronaviruset ska skötas.

Det är viktigt att mottagningarna för mun- och tandvård agerar så att klienterna inte utsätts för smitta. Mottagningarna ska sörja för de anställdas säkerhet i arbetet också när patienter som smittats av coronainfektion behandlas. 

Ytterligare information:

Merja Auero, medicinalråd, merja-liisa.auero(at)stm.fi

Tillbaka till toppen