Hoppa till innehåll
Media

FN:s generalförsamling behandlar antimikrobiell resistens

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2016 9.00
Pressmeddelande 142

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar i FN:s generalförsamling i New York den 19–22 september. Minister Mattila håller Finlands anförande vid den allmänna debatten av ett högnivåmöte som handlar om antimikrobiell resistens. Dessutom håller hon ett anförande vid en panel som behandlar antimikrobiell resistens som en sektorsövergripande utmaning.

Antimikrobiell resistens är ett globalt problem som kräver internationellt samarbete för att kunna lösas. I världen används för mycket antibiotika i vården av människor och djur och för att öka produktionsdjurs tillväxt. Som en följd av det har många bakterier blivit resistenta mot antibiotika. Resistensen sprids snabbare än nya antimikrobiella medel kommer ut på marknaden.

Om inte omedelbara åtgärder vidtas, kan det i framtiden bli så att det inte finns effektiva läkemedel ens för behandling av vanliga infektioner. För närvarande orsakar antimikrobiell resistens tiotusentals människors död årligen enbart inom EU. Ansvarsfull användning av antimikrobiella medel och i synnerhet antibiotika är en viktig del av lösningen.

Ministern håller dessutom ett anförande vid ett möte där man behandlar förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling samt antimikrobiell resistens ur patientsäkerhetsperspektiv.

Andra teman som behandlas vid FN:s generalförsamling är flyktingar och migranter.

Vid sidan om deltagandet i generalförsamlingen kommer minister Mattila att delta i ett sidoevenemang som Världshälsoorganisationen och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation ordnar om näring som en förutsättning för hälsa och välfärd. Finland har förbundit sig att förbättra barns kost och näring. Nya anvisningar för daghemmen och skolorna kommer att träda i kraft nästa år. För att förbättra kosten behövs samarbete mellan alla samhällssektorer. Samarbete bedrivs också med livsmedelsindustrin, återförsäljare och kosthållsbranschen för att få ner mängden salt, mättat fett och socker i maten.

I samband med deltagandet i generalförsamlingen träffar ministern också social- och hälsovårdsministrarna från de övriga nordiska länderna och Världshälsoorganisationens generaldirektör Margaret Chan.

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn +358 2951 63117
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd (antimikrobiell resistens) +358 2951 63324
Eero Lahtinen, medicinalråd (antimikrobiell resistens), tfn +358 2951 63320

Tillbaka till toppen