Hyppää sisältöön
Media

STM:n asetusluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksista sekä potilasasiakirja-asetuksen muutoksista lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2021 14.03
Tiedote 265/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Lisäksi saman aikaisesti pyydetään lausuntoja potilasasiakirja-asetuksen muutoksista.

Lausuntokierros päättyy 27.10.2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelu.fi -sivustolta. Annetut lausunnot ovat julkisia.

Asetukset perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, 784/2021). Laki tulee voimaan 1.11.2021.

Käyttöoikeuksien on perustuttava asiakastietolain 15 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun siten, että henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin hänellä on tiedonsaantioikeus. 

Asiakastietolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitä tietoja ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat enintään käyttää.

Potilasasiakirja-asetukseen tehdään tässä yhteydessä asiakastietolaista johtuvat teknisluonteiset muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta infotilaisuuden 27.9.2021 klo 13-15.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 295 163 453, [email protected]
erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 02951 63682, [email protected] (potilasasiakirja-asetus)

Sivun alkuun