Hoppa till innehåll
Media

Europeisk hedersbetygelse till finländska organisationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2017 12.31 | Publicerad på svenska 27.4.2017 kl. 13.25
Pressmeddelande 60/2017

Två finländska organisationer har rönt framgång i en internationell tävling som ordnades av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). I tävlingen efterlystes goda praktiska lösningar för att främja välbefinnande i arbetet, arbetshälsa och trygg arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Det finländska företaget Lujatalo Oy prisbelönades för sin praxis ”Frisk när man går i pension”. Företaget har medvetet byggt upp sin organisationskultur så att den stöder personalens välbefinnande i arbetet. Lujatalo är ett riksomfattande byggföretag som bygger bostäder och övriga lokaler, med specialisering på grundliga renoveringar och energieffektivt byggande.

Typiska besvär som byggnadsarbetare drabbas av är sjukdomar i rörelseorganen. Symptomen börjar i allmänhet redan före 50 års ålder. De som har arbetsledningsuppgifter är för sin del utsatta för psykisk belastning. Vid Lujatalo har man varit effektiva med att ingripa tidigt vid problem. Minskad sjukfrånvaro och färre olyckor har både ökat produktiviteten i arbetet och avlägsnat störande faktorer vid det praktiska genomförandet av byggprojekt. Vid Lujatalo har det skett en stor förändring i attityderna gentemot äldre arbetstagare och partiellt arbetsföra, och numera vill man på olika sätt stödja arbetstagarna så att de kan fortsätta jobba ända fram till åldern för ålderspension. Detta ligger i både företagets, individens och samhällets intresse. På arbetsplatserna har man förstått vikten av välbefinnande i arbetet och en säker arbetsmiljö.

EU-Oshas internationella jury belönade Teknologiindustrin rf med ett hedersomnämnande för organisationens praxis ”Ett långt arbetsliv genom strategiskt välbefinnande i arbetet”.

Teknologiindustrin rf är en arbetsgivarorganisation, som tillsammans med arbetstagarorganisationerna har utvecklat projektet ”Arbetscykeln bär”, som är riktat till företag. Projektets fokus ligger på välbefinnande i arbetet och säker arbetsmiljö. Målet med projektet är färre avbrott i arbetslivet och längre tid i arbetslivet. Den kunskap och de verksamhetsmodeller som erbjuds inom ramen för projektet har tagits väl emot i utvecklingen av välbefinnandet i arbetet inom teknologiindustrin. I utvärderingen av verksamheten används kundbelåtenhet och personalbelåtenhet som strategiska mätare. Chefernas arbete har direkt inverkan på personalens välbefinnande, och därför satsar man mycket på det inom Teknologiindustrin rf.

Tävlingen för goda praktiska lösningar ingår i EU:s kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”, som genomförs 2016–2017.

Ytterligare information:

Hannu Stålhammar, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 575 2151, [email protected]

Jukka Moilanen, arbetarskyddschef, Lujatalo Oy, tfn +358 44 5852 824, [email protected]

Sari Tiainen, arbetshälsochef, Lujatalo Oy, tfn +358 44 5852 629, [email protected]

Jorma Turunen, verkställande direktör, Teknologiateollisuus ry, tfn +358 50 044 5444, [email protected]

Tarja Ihalainen, förnyelsechef, Teknologiateollisuus ry, tfn +358 50 406 3786, [email protected]llisuus.fi

Tillbaka till toppen