Hoppa till innehåll
Media

En förstudiegrupp lägger grunden till inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2018 12.52 | Publicerad på svenska 28.6.2018 kl. 15.06
Pressmeddelande 100

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en förstudiegrupp som har till uppgift att lägga fram ett förslag om inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling och dess uppgifter. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna i april att finansiera inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling med 11 miljoner euro.

Genom inrättandet av ett center för läkemedelsutveckling vill man främja konkurrenskraftig läkemedelsutveckling. I Finland finns numera högklassig medicinsk grundforskning, men det utvecklas få kommersiella produkter.

Därför har man i flera länder inrättat center för läkemedelsutveckling. Med hjälp av dessa har man kunnat genomföra läkemedelsprojekt baserade på akademisk forskning och nya tillväxtföretag har grundats.

Förstudiegruppen utarbetar ett förslag till läkemedelscentrets centrala uppgifter och funktioner, karaktär av juridisk person, styrningsmodell samt de åtgärder av staten och övriga parter som inrättandet av centret förutsätter.

Centret för läkemedelsutveckling skulle betjäna högskolor och forskningsinstitut i hela landet, aktörer inom klinisk läkemedelsforskning samt företag inom branschen. Inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling främjar och stöder också målen i tillväxtstrategin inom hälsobranschen och gynnar patienterna.

Ett preliminärt förslag om centrets uppgifter och funktioner färdigställs senast 17.8.2018, och ett preliminärt förslag om centrets styrning, personalstruktur, finansiering och affärsverksamhet senast 26.10.2018.

Ytterligare information:

ordf. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, p. 02951 63382

vice ordf. Lauri Pelkonen, direktör, p. 050 363 7012

specialsakkunnig Tuula Helander, p. 0295 163 480

Tillbaka till toppen