Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Outi Antila utnämnd till generaldirektör för Folkpensionsanstalten

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2019 11.30 | Publicerad på svenska 29.11.2019 kl. 11.59
Pressmeddelande 149/2019

Republikens president har utnämnt Outi Antila till generaldirektör för Folkpensionsanstalten (FPA). Antila tillträder posten den 1 januari 2020, när FPA:s nuvarande generaldirektör Elli Aaltonen går i pension.

Antila har sedan 2010 varit avdelningschef för avdelningen för social trygghet och försäkringar vid social- och hälsovårdsministeriet. Hon har också haft lednings- och chefsuppgifter vid besvärsnämnderna. Sedan 2017 har hon varit ledamot i FPA:s styrelse. Antila är vicehäradshövding och juris kandidat.

FPA:s generaldirektör svarar för FPA:s strategiska planering samt dess operativa ledning och utveckling, för föredragningen av ärenden för styrelsen och verkställandet av styrelsens beslut. Dessutom bereder generaldirektör en arbetsordning, som fastställs av styrelsen. Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av FPA:s fullmäktige.

FPA har hand om den sociala tryggheten i olika livssituationer för dem som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA har hand om omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundskydd för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner. FPA:s verksamhet står under riksdagens tillsyn.

Tjänsten som generaldirektör för FPA söktes av 40 personer.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 02951 63338, [email protected]
Outi Antila, generaldirektör, tfn 050 470 4269 (anträffbar 29.11 kl. 13–15)