Hoppa till innehåll
Media

Hur ska sexuella övergrepp mot barn bekämpas?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 8.11
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber under tiden 9.12.2021–9.1.2022 om utlåtanden gällande Finlands första utkast till genomförandeplan för Lanzarotekonventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Utifrån remissvaren och hörandet av unga, som sker samtidigt, finslipas genomförandeplanen i januari-februari 2022.

Genomförandeplanen har beretts under 2021 av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsattes för detta ändamål. Utarbetandet av planen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Planen kommer att genomföras åren 2022–2025.

Utkastet till genomförandeplan innehåller förslag som har delats in under tre teman: förebyggande, skydd samt främjande av nationellt och internationellt samarbete mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Målet med planen är att göra innehållet i Lanzarotekonventionen känt och att artikel för artikel beskriva vad som redan pågår i Finland i fråga om detta innehåll samt att föreslå sådana åtgärder som ytterligare stärker genomförandet. Avsikten har varit att utforma de föreslagna åtgärderna så att de kan genomföras i bred utsträckning av olika aktörer.  

I beredningsarbetet har man samarbetat med olika aktörer och med det nationella barnstrategiarbetet. Delaktighetsarbetet som ingår i genomförandeplanen och som görs med unga är ett av pilotprojekten för delaktighet inom den nationella barnstrategin.

Ytterligare information:

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected]

Den svenska översättningen av utkastet till genomförandeplanen publiceras 9.1 och därmed tas svenskspråkiga utlåtanden emot även mellan tiden 10.1-21.1 2022.

 

Tillbaka till toppen