Hoppa till innehåll
Media

EU:s arbets-, social- och jämställdhetsministrar diskuterar prioriteringarna i fråga om unionens sociala dimension vid återhämtningen efter coronapandemin 

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2021 10.01 | Publicerad på svenska 22.2.2021 kl. 10.39
Nyhet

EU:s ordförandeland Portugal ordnar den 22 februari en informell videokonferens för arbets-, social- och jämställdhetsministrarna. Finland representeras vid mötet av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, arbetsminister Tuula Haatainen och Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Syftet med mötet är att diskutera handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Enligt Europeiska kommissionen ska planen publiceras i början av mars. Europas stats- och premiärministrar har för avsikt att godkänna handlingsplanen vid toppmötet om sociala frågor i Porto i Portugal 7 - 8.5.2021.  

Vid mötet diskuterar arbetsministern och socialministern i olika arbetsgrupper. Arbetsminister Haatainen deltar i den arbetsgrupp som diskuterar om arbetsplatser och sysselsättning efter pandemin. Minister Pekonen deltar i diskussionen om hur man ska förebygga och minska fattigdom och social marginalisering. Minister Blomqvist deltar i den arbetsgrupp som diskuterar hur jämställdheten mellan könen främjar återhämtningen efter coronapandemin.  

Planen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter främjar medborgarnas välfärd 

Europas stats- och premiärministrar godkände europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet om sociala frågor i Göteborg i november 2017. Pelaren för sociala rättigheter innehåller 20 principer för utbildnings-, jämställdhets-, sysselsättnings- och socialsektorerna.  Principerna presenteras i tre kapitel som gäller likabehandling och möjligheter på arbetsmarknaden, rättvisa arbetsförhållanden samt socialskydd och social delaktighet. 

I statsrådets senaste redogörelse om EU-politiken konstateras det att den sociala dimensionen är något som EU bör prioritera, och att Finland anser att det är viktigt att utveckla den. Man strävar efter att utveckla den allmänna välfärden i unionen och minska skillnaderna i levnadsstandard genom att minska fattigdomen och ojämlikheten. 

Med tanke på den sociala dimensionen, rättvisan i arbetslivet och en fungerande inre marknad är det viktigt att europeiska pelaren för sociala rättigheter verkställs till fullo. För pelaren behövs det en tydlig och konkret handlingsplan där man fastställer de åtgärder som behövs av olika aktörer för att pelaren ska verkställas samt tidtabeller.  

Mer information:


Elisa Palminen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63465, [email protected]
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 64131, [email protected]
Jenni Karjalainen, specialmedarbetare för minister Haatainen [email protected]
Jiri Sironen, specialmedarbetare för minister Pekonen [email protected]
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare för minister Blomqvist [email protected]

Tillbaka till toppen