Hyppää sisältöön
Media

EU:n työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoministerit keskustelevat unionin sosiaalisen ulottuvuuden prioriteeteista koronapandemiasta toipumiseksi 

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2021 10.01
Uutinen

EU:n puheenjohtajamaa Portugali järjestää 22. helmikuuta epävirallisen työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoministereiden videokokouksen. Suomesta kokoukseen osallistuvat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, työministeri Tuula Haatainen sekä Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Kokouksen keskustelu luotaa tulevaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmaa, jonka Euroopan komissio on ilmoittanut julkaisevansa maaliskuun alussa. Euroopan pääministerien on tarkoitus vahvistaa toimintasuunnitelma Portugalin Portossa järjestettävässä sosiaalihuippukokouksessa 7.-8.5.2021. 

Kokouksessa työ- ja sosiaaliministerit käyvät keskusteluja eri työryhmissä. Työministeri Haatainen osallistuu keskusteluun, jossa käsitellään pandemian jälkeisiä työpaikkoja ja työllisyyttä. Ministeri Pekonen osallistuu köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevaan keskusteluun. Ministeri Blomqvist puolestaan osallistuu tasa-arvoministereiden keskusteluun sukupuolten tasa-arvosta koronaelpymisen edistäjänä. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma vahvistaa kansalaisten hyvinvointia 

Euroopan pääministerit hyväksyivät Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin Göteborgin sosiaalihuippukokouksessa marraskuussa 2017. Sosiaalisten oikeuksien pilari sisältää 20 perusperiaatetta koulutus-, tasa-arvo-, työllisyys- ja sosiaalisektoreille. Perusperiaatteet on jaettu kolmeen lukuun: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus.

Valtioneuvoston tuoreessa selonteossa EU-politiikasta sosiaalinen ulottuvuus nähdään tärkeänä EU:n painopistealueena, ja Suomi näkee sen kehittämisen keskeiseksi. Tavoitteena on kehittää hyvinvointia unionissa yleisesti ja pyrkiä elintasoerojen kaventumiseen köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentämällä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täysimääräinen toimeenpano on olennaista sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen, työelämän oikeudenmukaisuuden ja toimivien sisämarkkinoiden kannalta. Pilarille tarvitaan selkeä ja konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa määritellään, mitä toimenpiteitä pilarin toimeenpano edellyttää eri toimijoilta ja millä aikataululla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Elisa Palminen, STM, p. 02951 63465 [email protected]
Hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 02950 64131, [email protected]
Ministeri Haataisen erityisavustaja Jenni Karjalainen, [email protected]
Ministeri Pekosen erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected]
Ministeri Blomqvistin erityisavustaja Anna Abrahamsson, [email protected]

Sivun alkuun