Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirusepidemia on pysynyt rauhallisena elokuussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.9.2020 10.03
Tiedote 200/2020

Koronavirustilanne on edelleen Suomessa rauhallinen, vaikka tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus nousivat elokuun alussa kesä- ja heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna. Sittemmin ne ovat tasaantuneet ja pysyneet kuukauden verran suurin piirtein samalla tasolla.

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 35, ajalla 24.8.–30.8.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 132 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 34, ajalla 17.8.–23.8.) ilmoitettiin 187 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20 –1,30 (90 % todennäköisyysväli). Valtakunnallinen uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 35 oli 2,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla. 

Viimeisen kahden viikon ajanjaksolla (viikot 34–35, ajalla 17.8.–30.8.) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli 5,8 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla (viikot 32–33, ajalla 3.8.–16.8.) ilmaantuvuus oli 6,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suuri osa altistumisista tapahtuu vapaa-ajalla

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartuntojen alkulähteitä on peräisin tasaisesti useista eri maista. 

Osa uusista todetuista tapauksista liittyy jo tunnettuihin kotoperäisiin tai ulkomailta peräisin oleviin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin. Kaikkien tartuntojen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa. Kotoperäisissä tapauksissa tartunnanlähde oli tiedossa arviolta yli puolessa tapauksista viikolla 35. Arvio perustuu 10 sairaanhoitopiirin antamiin tietoihin.

Tiedossa on useampia joukkoaltistumisia kotimaassa, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa sekä harrastusten yhteydessä. Altistumisista suuri osa liittyy vapaa-ajan viettoon, joskin ihmisiä on altistunut koronavirukselle myös työpaikoilla. Viime viikkoina on todettu myös useita joukkoaltistumisia päiväkodeissa, kouluissa ja opiskelupaikoissa. Altistuneiden määrän selvä kasvu ei ole toistaiseksi johtanut tartunnan saaneiden määrän selvään lisääntymiseen.

Kaikki uusien tapausten tartuntaketjut pyritään jäljittämään huolellisesti ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Jatkotartuntojen estämisessä paikalliset terveysviranomaiset ovat onnistuneet erittäin hyvin.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Kaikkia väestön tartuntoja ei keväällä todennäköisesti havaittu

Tapausmääriä ja ilmaantuvuutta seuratessa on hyvä huomioida, että tämän hetken tartuntojen suora vertailu kevään 2020 epidemiatilanteeseen voi olla harhaanjohtavaa. Väestön tartunnoista havaittiin keväällä todennäköisesti pienempi osuus kuin mitä tällä hetkellä laajamittaisella testaamisella havaitaan.

Suomessa on 2.9.2020 mennessä todennettu 8161 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 335. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7350, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Epidemiatilanne oli viimeisimmän seurantajakson aikana edelleen rauhallinen valtaosassa sairaanhoitopiirejä. Uusia tapauksia ei todettu viikolla 35 lainkaan yhdentoista sairaanhoitopiirin alueella, ja vain viiden sairaanhoitopiirin alueelta raportoitiin enemmän kuin viisi tapausta.

Sairaalahoidossa oli 2.9.2020 yhteensä 9 potilasta, joista kaksi tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt pienenä heinäkuun alkupuolelta lähtien.

Testausmääriin suhteutettuna positiivisia testituloksia verrattain vähän

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä jo yli 16 000 näytettä päivässä. Viimeisen kahden viikon aikana (viikoilla 34-35) koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä, päivittäin 11 000-14 000 testiä. Valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on pysynyt hyvin pienenä.  

Lisätietoja:

Ylilääkäri Taneli Puumalainen, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, professori, [email protected] (ennustemallit)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Tillbaka till toppen