Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården – den kirurgiska jourberedskapen har tryggats på olika håll i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2021 13.28 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 15.23
Pressmeddelande 6/2021

Statsrådet har uppdaterat förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Syftet med uppdateringen har varit att upprätthålla den kirurgiska jourberedskapen på olika håll i Finland, utan att ge avkall på kvaliteten, effektiviteten och patientsäkerheten. Samtidigt har man strävat efter att främja genomförandet av den regionala arbetsfördelningen. 

Vid centralsjukhusen kan i fortsättningen göras mer krävande kirurgiska operationer, och inom specialupptagningsområdena kan man delvis komma överens om att antalet sjukhusspecifika operationer får underskridas, om förutsättningarna i övrigt uppfylls.

I och med förordningsändringen har operationerna för vissa cancertyper strukits från listan över specialiserad sjukvård som centraliseras till universitetssjukhusen. I fortsättningen kan de under vissa förutsättningar också göras vid centralsjukhus. 

Antal operationer per sjukhus som anges i förordningen får underskridas i endoproteskirurgi, ryggkirurgi samt vid operationer av bröstcancer, ändtarmscancer, tjocktarmscancer och njurcancer, om det är ändamålsenligt på grund av avstånden och befolkningens servicebehov. Detta ska man komma överens om i specialupptagningsområdets avtal om ordnande av specialiserad sjukvård. Tillräcklig jour dygnet runt samt kvaliteten, patientsäkerheten, kompetensen och vården som helhet ska tryggas i samarbete med universitetssjukhuset.

I förordningen räknas också de uppgifter upp som koncentreras endast till universitetssjukhusen. 

Genom förordningsändringen stärker man dessutom Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

Förordningen träder i kraft den 15 januari 2021.

Ytterligare information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, tfn 0295 163014

Tillbaka till toppen