Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Alkohollagen sänds på remiss inom de närmaste veckorna

Social- och hälsovårdsministeriet
29.9.2016 14.00
Pressmeddelande 154

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula informerar torsdagen den 29 september ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd om hur totalreformen av alkohollagen framskrider.

Reformen av alkohollagen har under sommaren och hösten beretts i samarbete med olika intressentgrupper. Utkastet till proposition med tillhörande konsekvensbedömningar är inne på slutrakan och kommer att sändas på åtta veckors remiss i oktober-november. Rådet för bedömning av lagstiftningen har meddelat att det tar lagutkastet till behandling. Behandlingstiden vid rådet är cirka fyra veckor.

Samtidigt med remissbehandlingen inleds det s.k. anmälningsförfarandet för alkohollagen, där Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna bedömer huruvida den föreslagna lagstiftningen är förenlig med gemenskapsrätten. En särskild utmaning i detta sammanhang är att det föreslås ett undantag från Alkos monopol så att småbryggerier ges rätt att sälja sådana egentillverkade produkter vilkas alkoholhalt överstiger den tillåtna alkoholhalten i produkter som får säljas i dagligvaruhandeln. Anmälningsförfarandet varar högst sex månader och lagen får inte antas i Finland före det.

Ikraftträdandet av alkohollagen avgörs under riksdagsbehandlingen.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 02951 63109

Totalreformen av alkohollagen

Juha Rehula norminpurku regeringen
Tillbaka till toppen