FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Terveystietojen käyttö tabletillaSosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta mahdollistaa ajantasaisen tiedon ja nykyaikaiset työvälineet kansalaiselle, ammattilaiselle sekä johdolle arvioinnin ja päätöksenteon tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt yhdessä sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle vuoteen 2020 ulottuvan strategian.

Kokonaisarkkitehtuuri nivoutuu tiiviisti strategian toimeenpanoon, ja strategian näkökulmia on käytetty myös kokonaisarkkitehtuurin jäsentämiseen. Kokonaisarkkitehtuuri on menetelmä, jonka avulla voidaan suunnitella toimintaa ja tietohallintoa yhdessä.

Strategian painopistealueita ja sote-uudistuksen vaatimuksia on työstetty Kajakki-projektissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja tiedonhallinnasta säädetään useissa laeissa ja asetuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksiä ja ohjeita tiedonhallinnan yhdenmukaisuudesta.

Kansallisten toimijoiden työnjako

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategisesta ohjauksesta, lainsäädännöstä sekä kansainvälisestä ja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on operatiivinen hankehallinta, rahoitusohjaus, Kanta-yhteensopivuuteen liittyvät vaatimusmäärittelyt, koodistopalvelut sekä toiminnalliset määrittelyt ja prosessien mukaiset tietosisällöt.

Kela vastaa Kanta-palveluiden rakentamisesta, testauksesta ja ylläpidosta.

Valvira ylläpitää sote-ammattihenkilörekisteriä ja sen tietoihin perustuvaa rooli- ja attribuuttitietopalvelua.

Väestörekisterikeskus ylläpitää terveydenhuollon varmennepalveluita ja myöntää terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit.

Neuvottelukunta edistää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta.

Digipalveluja kehitetään koko ajan

Digitalisaatio on tärkeä väline sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. ICT-ratkaisut ja digitalisaatio ovat välineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Sähköisillä palveluilla voidaan myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään.

Palveluita kehitetään muun muassa hallituksen kärkihankkeissa.

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ovat käytössä koko maassa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on siirrytty valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Kanta-palvelut on tarkoitettu palvelemaan kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kanta-palveluihin kuuluvat tällä hetkellä sähköinen lääkemääräys, potilastiedon arkisto ja mahdollisuus katsoa omia terveystietojaan netin kautta (Omakanta).

Palveluiden sisällöt laajenevat vaiheittain muun muassa sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon palveluihin sekä kansalaisille tarkoitettuun omatietovarantoon.

 

Lisätietoja