FI SV EN

Social- och hälsovårdsministeriet 100 år

Ungefär en månad innan Finlands självständighet skiljdes föredragningen av socialärenden i senaten från handels- och industriutskottet till socialutskottet. Dess verksamhetsområde omfattade bland annat fattigvård, socialförsäkring och nykterhetsfrämjande.

Förordningen om förändringen gavs den 8 november 1917. Den nuvarande socialförvaltningen hade uppstått.

Genom tämligen många omvägar blev socialutskottet nuvarande social- och hälsovårdsministeriet. Åren tynger dock inte hundraåringen. Tvärtom: utgående från dem har vi goda färdigheter att bereda oss på de förändringar som vi möter i framtiden.

Social- och hälsovårdsministeriet vid din sida

Till följd av en långsiktig social- och hälsopolitik har vi numera fler hälsosamma levnadsår än någonsin tidigare.

Förändringen i befolkningens åldersstruktur och ett ökat tryck på de offentliga finanserna påverkar även social- och hälsopolitiken. Även om strukturerna reformeras, demoleras de inte.

Kärnan i vårt arbete bevaras: Den är ett hållbart Finland som stöder välfärd och hälsa, ökar delaktigheten och ger det skydd och de tjänster som behövs.