FI SV EN

Sosiaali- ja terveysministeriö 100 vuotta

Noin kuukautta ennen Suomen itsenäistymistä sosiaaliasiain esittely erotettiin senaatissa kauppa- ja teollisuustoimikunnasta sosiaalitoimituskuntaan. Sen toimialaan kuuluivat muun muassa köyhäinhoito, sosiaalivakuutus ja raittiuden edistäminen.

Asetus muutoksesta annettiin 8.11.1917. Nykyaikainen sosiaalihallinto oli saanut alkunsa.

Melko monen mutkan kautta sosiaalitoimituskunnasta tuli nykyinen sosiaali- ja terveysministeriö. Satavuotiasta eivät vuodet kuitenkaan paina. Päinvastoin: niiden pohjalta meillä on hyvät valmiudet varautua niihin muutoksiin, joita tulevaisuudessa kohtaamme.

STM kulkee kanssasi

Pitkäjänteisen sosiaali- ja terveyspolitiikan ansiosta meillä on nykyään enemmän terveitä elinvuosia kuin koskaan aikaisemmin.

Väestön ikärakenteen muutos ja kasvavat julkisen talouden paineet vaikuttavat myös sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Vaikka rakenteita uudistetaan, ne eivät romutu.

Työmme ydin säilyy: se on sosiaalisesti kestävä Suomi, joka tukee hyvinvointia ja terveyttä, lisää osallisuutta ja antaa tarvittavan turvan sekä palvelut.

Katso video STM:n saavutuksista Suomen itsenäisyyden aikana 

STM 100 vuotta - aikajana STM:n historiasta: suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1917-2017. Kuvassa olevat tiedot ovat tekstinä kuvan jälkeen.

100 vuotta sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

1910-luku

Vaivaishoidosta valtion toiminnaksi

 • Vaivaishoito
 • Raittiustyö
 • Kurjuuden poistaminen
 • Työntekijäin suojelu
 • Mielisairaanhoito
 • 1917 Itsenäinen sosiaalitoimituskunta perustetaan sosiaaliasioiden esittelyä varten.
 • 1918 Keskusvirastoksi perustetaan sosiaalihallitus.
 • 1918 Sosiaalitoimituskunta muuttuu sosiaaliministeriöksi.
 • 1918 Kahdeksan tunnin työpäivä
 • 1919 Kieltolaki

1920-luku

Köyhien ja työväen asialla

 • Lastensuojelu
 • Työväenkysymys
 • Kunnalliskoti
 • Lääkintöhallitus
 • Houruinhoito
 • 1922 Sosiaalihallinto keskitetään sosiaaliministeriöön.
 • 1922 Kieltolaki kiristyy
 • 1922 Köyhäinhoitolaki

1930-luku

Turvaa sosiaalivakuutusjärjestelmästä

 • Kansaneläke
 • Työlaitokset
 • Pula-aika
 • Kulkumiehet
 • Sosiaalityö
 • Kerjäläiset
 • 1936 Lastensuojelulaki
 • 1936 Alkoholistilaki
 • 1936 Irtolaislaki

1940-luku

Sota-ajasta jälleenrakentamiseen

 • Neuvolat
 • Sotakorvaukset
 • Invaliidihuolto
 • Lapsilisä
 • Äitiyspakkaukset
 • Tuberkuloosilaki
 • Sotainvalidien hoito
 • Suuret ikäluokat
 • 1949 Äitiysavustuslaki
 • 1948 Sotilasvammalaki
 • 1948 Lapsilisät käyttöön
 • 1948 Tuberkuloosilaki

1950-luku

Hyvinvointivaltion rakentaminen alkaa

 • Kunnallinen sosiaalihuolto
 • Sairaalalaitos
 • Mielisairaslaki
 • Raittiuskilpakirjoitukset
 • Kunnanlääkärit
 • 1956 Kansaneläkejärjestelmän uudistus, tasaeläkejärjestelmä
 • 1957 Huoltoapulaki

1960-luku

Hyvinvointivaltio vakiintuu

 • Työeläkejärjestelmä
 • Hammashuolto
 • Sairasvakuutus
 • Laki kunnallisista yleissairaaloista
 • Sosiaali- & terveydenhuolto
 • Sosiaalihallitus
 • 1961 Työeläkelait voimaan
 • 1963 Sairasvakuutuslaki
 • 1968 Ministeriön nimi vaihtuu sosiaali- ja terveysministeriöksi. Tutkimusosasto perustetaan, terveydenhuolto ministeriön alaisuuteen.

1970-luku

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto vahvistuu

 • Työterveyshuolto
 • Terveyskeskus Kansanterveystyö
 • Lasten päivähoito
 • Terveyskasvatus
 • 1972 Kansanterveyslaki: terveyskeskusten perustaminen alkaa, hammashuolto kehittyy
 • 1976 Tupakkalaki

1980-luku

Kasvun vuosikymmen

 • Sosiaalihuoltolaki
 • Palvelut
 • Suunnittelu
 • Lasten elatus
 • Vanhuspalvelut
 • Kotipalvelut
 • Tasa-arvovaltuutettu
 • Valtionosuusuudistus
 • 1982 Sosiaalihuoltolaki
 • 1987 Tasa-arvolaki

1990-luku

Taantuma ja kansainvälistyminen

 • Lama
 • Työttömyys
 • Varautuminen ikääntymiseen
 • Syrjäytyminen
 • Sosiaali- ja terveysalan kehitys
 • Sosiaaliturvan leikkaukset ja uudistukset
 • 1991 Kuntoutuslainsäädäntö: kuntoutus monipuolistuu
 • 1995 Kansallisen ja EU-tason sosiaali- ja terveyspolitiikan yhteensovittaminen

2000-luku

Muuttuvan ikärakenteen aika

 • Eläkeuudistus
 • Ennaltaehkäisy
 • Kunta- ja palvelurakenneuudistus
 • Syrjäytyminen
 • Ruokaturvallisuus
 • Terveyden edistäminen
 • Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen
 • 2005 Hoitotakuu osaksi kansallista terveysohjelmaa
 • 2005 Työeläkejärjestelmän uudistamista jatketaan

2010-luku

Sote-uudistuksen vuosikymmen

 • Säästö- ja leikkaustarpeet
 • Sote-uudistus
 • Maahanmuutto
 • Rakennemuutokset
 • Asiakaslähtöisyys
 • Osallisuus
 • 2017 Työeläkeuudistus voimaan asteittain
 • 2020 Sote-palveluiden uudistus voimaan

Tulevaisuus. Nyt!

 • Työn murros
 • Muuttoliike
 • Terveysteknologia
 • Tekoäly
 • Genomi-keskus
 • Digitalisaatio
 • Robotiikka
 • Uudet haasteet ja mahdollisuudet