Pressmeddelanden

Vasa sjukhus ska ordna omfattande jour dygnet runt
SHM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.31
Beredning av barnstrategi inleds
SHM
Pressmeddelande 30.9.2019 12.07
Utredning om läkarhelikopterverksamheten inleds
SHM
Pressmeddelande 26.9.2019 16.05
Delegationen för jämställdhetsärenden tillsatt
SHM
Pressmeddelande 19.9.2019 13.38