Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp har berett ett förslag till en strategi för intensivvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2023 10.00
Pressmeddelande
Dropp på sjukhus

En expertgrupp har berett ett förslag till en nationell strategi för intensivvården och intensivövervakningen, och nu är förslaget färdigt.

Arbetsgruppen föreslår att man på sjukhusen i Finland ska bereda sig för undantagsförhållanden med en plan för hur kapaciteten ska garanteras och stärkas i fyra steg.  
Det centrala syftet med planen är att garantera att det finns tillgång till kunnig arbetskraft och att skapa och upprätthålla en heltäckande lägesbild i realtid. 

Intensivvård eller intensivövervakning åtminstone på basnivå finns i Finland nu på 30 avdelningar.  Totalt finns det tillgång till cirka 300 platser för vuxna patienter inom intensivvården och intensivövervakningen, och för dem finns det åtminstone kalkylmässigt personalresurser (vakanser).  För intensivvård och intensivövervakning av barn finns det cirka 30 patientplatser.  

Enligt arbetsgruppen borde intensivvårdsavdelningarna i Finland ackrediteras. För det måste man fastställa de olika avdelningarnas behov av lokaler, utrustning och personal. 

Intensivvårdsplatserna räcker till i normala fall, men det krävs flera sjukskötare för undantagsförhållanden 

Arbetsgruppen anser att den nationella kapacitet för intensivvård som Finland har för närvarande skulle vara tillräcklig under normala förhållanden om de tillgängliga vakanserna inom intensivvården skulle ha fyllts. I nuläget borde man i första hand försöka fylla de lediga vakanserna och vikariaten inom vården.  

Arbetsgruppen föreslår också att det ska utbildas cirka 300 extra sjukskötare till intensivvården så att intensivvårdsavdelningarna klarar av ett större antal patienter under undantagsförhållanden.  Under normala förhållanden kan de extra sjukskötarna placeras förutom i intensivvården också på andra enheter som behöver deras yrkeskunskap eller i olika utbildningsuppgifter.  

Enligt arbetsgruppen kan Finland på det sättet vårda cirka 120 extra patienter under undantagsförhållanden utöver det genomsnittliga antal patienter som nu vårdas inom intensivvården, utan att detta är något större hinder för den övriga verksamheten vid sjukhusen. 

Under beredningen hördes ett stort antal experter

Arbetsgruppen intervjuade ett stort antal experter inom intensivvård och andra särskilt utvalda områden. Arbetsgruppen ordnade också en omfattande remissbehandling av sin rapport. 

Arbetsgruppens rapport överlämnades till social- och hälsovårdsministeriet den 24 februari 2023.

Ytterligare information

Stepani Bendel, ordf. för arbetsgruppen, ordf. i Suomen Tehohoitokonsortio, [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]

Tillbaka till toppen