Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för finansieringen för forskning i socialt arbete på universitetsnivå förlängs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2023 9.12
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriets utlysning av finansiering för forskningsprojekt inom socialt arbete på universitetsnivå öppnades den 13 januari 2023. Ansökningstiden förlängs till den 29 mars 2023.

Finansieringen för forskningsprojekt inom socialt arbete på universitetsnivå kan sökas för projekt som genomförs av universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, kompetenscentrum inom det sociala området, välfärdsområden, kommuner, samkommuner och organisationer.  

Syftet är att finansiera särskilt sådan forskning i socialt arbete som stärker en evidensbaserad arbetskultur i det sociala arbetet och beaktar välfärdsområdenas centrala roll som verksamhetsmiljö inom socialvården. 

Ansökningstiden förlängs till den 29 mars 2023 på grund av att de ändringar som gäller tyngdpunkterna vid beviljandet av finansieringen och som social- och hälsovårdsministeriet ska göra i förordningen fortfarande bereds. På det sättet säkerställer man att det är möjligt att beakta de preciserade grunderna i förordningen.  

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Tia-Maria Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 264
[email protected]

Tillbaka till toppen