Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om den stegvisa ändringen av personaldimensioneringen träder i kraft i början av april  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.12
Pressmeddelande

Minimidimensioneringen av den personal som arbetar med direkt vård och omsorg inom heldygnsvården för äldre förbättras stegvis från och med april. Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna torsdagen den 16 februari 2023.

Från och med den 1 april 2023 ska personaldimensioneringen vara minst 0,65 anställda per kund, och från den 1 december 2023 minst 0,7 anställda per kund. För närvarande är personaldimensioneringen minst 0,6 anställda per kund. 

Tjänsterna för äldre utvecklas på många olika sätt

Att ändra personaldimensioneringen är en av de åtgärder som man vidtar för att se till att äldre får bra service, som är en förutsättning för att de kan leva ett värdigt och meningsfullt liv. Syftet är också att förbättra klient- och patientsäkerheten och att personalen ska trivas bättre i arbetet.  
Vid ingången av 2023 trädde en mer omfattande reform av tjänsterna för äldre i kraft, som ska förbättra de tjänster som ges i hemmet och boendetjänsterna. Man ska också övervaka tjänsternas kvalitet bättre än tidigare i hela landet. 

 

Ytterligare information:

Jaana Huhta, regeringsråd
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen