Hoppa till innehåll
Media

Den psykiska hälsan är en allt viktigare fråga på EU-nivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 10.40
Pressmeddelande

Psykisk hälsa och utvecklingen av den sociala dimensionen i EU är de centrala frågor i år under Sveriges EU-ordförandeskap. Dessa frågor är centrala också i Stockholm 16-17.2.2023 när social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen träffar Anna Tenje som ansvarar för Sveriges ärenden angående äldre och socialskydd och socialminister Jacob Forssmed. 

Sverige är EU-ordförandelandet under den första hälften av år 2023. För Finland är den psykiska hälsan ett av de viktigaste temana, och temat har lyfts fram mycket i olika forum under våren.  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill ta itu med detta, och kommissionen bereder ett omfattande policyinitiativ.  

Den psykiska hälsan har varit en av Finlands viktigaste EU-frågor redan under många år. Finland uppmuntrar unionen bland annat att främja barns och ungas psykiska hälsa, resiliensen, välfungerande tjänster och den psykiska hälsan i arbetslivet. Under Finlands EU-ordförandeskap bereddes det år 2019 slutsatser om behovet av en omfattande EU-strategi för psykisk hälsa.  

Under Sveriges ordförandeskap kommer man att lyfta fram också bland annat stärkandet av EU:s sociala dimension.

Under ministerns besök ska man förutom EU-frågan om den psykiska hälsan och de aktuella frågorna föra en diskussion på minister- och tjänstemannanivå också om den sociala tryggheten.  

Ytterligare information:

Jiri Sironen, ministers specialmedarbetare
Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden
E-postadresserna har formen [email protected]
 

 

Hanna Sarkkinen
Tillbaka till toppen