Pressmeddelanden

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2011

SHM
Pressmeddelande 27.10.2010 10.47

Kroppslig aga minskas genom att föräldrarna stöds

SHM
Pressmeddelande 22.10.2010 6.31

Försäkringsbolagens garantiavgiftspost slopas

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.19

Utbildningskraven för asbestrivningsarbetstagare ändras

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.17

Våld mot kvinnor är inte en privatsak

SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 7.30

Vårdens finansiering utredd

SHM
Pressmeddelande 28.9.2010 6.30

Ökad kvalitet i terminalvården med rekommendationer

SHM
Pressmeddelande 23.9.2010 7.00

Goda resultat via Kaste-programmet

SHM
Pressmeddelande 21.9.2010 7.02