Pressmeddelanden

Lösning nåddes i Sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 25.6.2014 14.12

Fastställandet av apoteksavgiften preciseras

SHM
Pressmeddelande 18.6.2014 6.58

Beräkningen av militärpensioner blir enklare

SHM
Pressmeddelande 5.6.2014 10.43

Beredningen av sote-reformen framskrider enligt planerna

SHM
Pressmeddelande 22.5.2014 11.05