Pressmeddelanden

Kostnader som familjeledigheter orsakar utjämnas

SHM
Pressmeddelande 22.9.2016 13.21

Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer

SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 14.15

Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras

SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.40

Ändringar i folkpensionsindex

SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.38

Fler krigsinvalider föreslås få avgiftsfri hemservice

SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.37