Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna med stöd av konkurrenskraftsavtalet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2017 13.45
Pressmeddelande 131/2017

Med stöd av det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer fortsätter utjämningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna mellan löntagare och arbetsgivare. Det föreslås dock att totalbeloppet av premierna ska sänkas för år 2018.

Regeringen föreslår i enlighet med konkurrenskraftsavtalet att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie höjs med 0,40 procentenheter och att arbetsgivares andel på motsvarande sätt minskas.

Regeringen föreslår också en minskning av arbetslöshetsförsäkringspremiens totala belopp med 0,20 procentenheter så att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sänks med 0,10 procentenheter, och arbetsgivares andel minskas på motsvarande sätt med lika mycket. I praktiken höjs löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,30 procentenheter i stället för 0,40 procentenheter jämfört med nivån för 2017.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 5 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Enligt förslaget är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 1,90 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 0,65 procent av lönebeloppet om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönen är arbetslöshetsförsäkringspremien 2,60 procent.

Nästa år är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,92 procent (0,70 % år 2017) av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare 0,65 procent (0,80 % år 2017) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,65 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,54 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,65 procent (0,80 % år 2017) av lönen om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,81 procent (2,33 % år 2017).

Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163288, [email protected]

Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63172, [email protected]

Tillbaka till toppen