Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kvalitetskriterier utarbetas för privat operationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet 19.10.2017 16.04
Pressmeddelande 144/2017

Kvalitetskriterier ska utarbetas för privat operationsverksamhet. Med kriterierna vill man säkerställa patientsäkerheten och de kirurgiska ingreppens och operationernas kvalitet. Syftet är också att privata och offentliga tjänsteproducenter ska behandlas mer likvärdigt.

Kvalitetskriterierna bereds vid social- och hälsovårdsministeriet i samband med beredningen av lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Kvalitetskriterierna utarbetas i samarbete med offentliga och privata aktörer och avses bli klara före utgången av 2017. Kriterierna avses träda i kraft senast den 1 juli 2018.

Kvalitetskriterierna ska utgöra en grund för offentligt finansierad icke-brådskande operationsverksamhet. Den gällande lagstiftningen gäller endast operationsverksamhet vid den offentliga sektorns sjukhus. Bestämmelser om den finns bl.a. i statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (den s.k. centraliseringsförordningen). Enligt centraliseringsförordningen och de författningar som gäller jourverksamheten ska krävande operationer inom den specialiserade sjukvården centraliseras till vissa sjukhus för att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten.

Fastställande av kriterier som gäller operationsverksamheten även vid privata sjukhus möjliggör i fortsättningen offentligt finansierade köpta tjänster, betalningsförbindelser och kundsedlar, för vilka det vid behov även kommer att fastställas åtgärdsspecifika kriterier.  

Målet är att kriterierna och den reglering som bereds ska minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Dessutom ska de säkerställa att centraliseringen av den specialiserade sjukvården faktiskt medför besparingar.

Landskaps- och vårdreformen (regionreformen.fi)

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338
Tuija Kumpulainen, medicinalråd, tfn 0295 163 280