Eläketurva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkelainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Suomen eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon

  • vanhuuden
  • työkyvyttömyyden ja
  • perheenhuoltajan kuoleman varalta.

 

Eläketurva kaaviona

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä

Työeläke kertyy palkkatulon ja yrittäjän työtulon perusteella.

Kansaneläke varmistaa vähimmäisturvan ihmiselle, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.

Takuueläkkeellä turvataan kaikille kansaneläkettä suurempi vähimmäiseläke.

Vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke

Työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Työeläkkeeseen kuuluvat lisäksi osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke.

Vanhuuseläke mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä.

Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille.

Osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä voi ottaa osan kertyneestä työeläkkeestä maksuun ennen varsinaista vanhuuseläkkeelle jäämistä.

Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Työuraeläkkeeseen vaaditaan pitkä työura raskaassa työssä ja heikentynyt työkyky.

Eläketurvan vapaaehtoinen vahvistaminen

Lakisääteistä pakollista eläketurvaa on mahdollista täydentää työnantajan järjestämällä tai itse hankitulla lisäeläketurvalla.

Lisätietoja

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY 0295163005  

Ajankohtaista

Rintamalisiin korotuksia
STM
Tiedote 30.1.2020 15.09
Kelan pääjohtajaksi Outi Antila
STM
Tiedote 29.11.2019 11.30
Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2020
STM
Tiedote 14.11.2019 11.54