Eläketurva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkelainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Suomen eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon

  • vanhuuden
  • työkyvyttömyyden ja
  • perheenhuoltajan kuoleman varalta.

 

Eläketurva kaaviona

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä

Työeläke kertyy palkkatulon ja yrittäjän työtulon perusteella.

Kansaneläke varmistaa vähimmäisturvan ihmiselle, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.

Takuueläkkeellä turvataan kaikille kansaneläkettä suurempi vähimmäiseläke.

Vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke

Työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Työeläkkeeseen kuuluvat lisäksi osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke.

Vanhuuseläke mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä.

Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille.

Osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä voi ottaa osan kertyneestä työeläkkeestä maksuun ennen varsinaista vanhuuseläkkeelle jäämistä.

Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Työuraeläkkeeseen vaaditaan pitkä työura raskaassa työssä ja heikentynyt työkyky.

Eläketurvan vapaaehtoinen vahvistaminen

Lakisääteistä pakollista eläketurvaa on mahdollista täydentää työnantajan järjestämällä tai itse hankitulla lisäeläketurvalla.

Lisätietoja

Outi Aalto, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163198   Sähköpostiosoite:


Eva Aalto, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163125   Sähköpostiosoite: