Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Kvinnors pensioner i genomsnitt en femtedel lägre än mäns pensioner – inkomstskillnader och ojämn fördelning av familjeledigheter bakomliggande orsaker

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2019 9.04 | Publicerad på svenska 12.11.2019 kl. 9.36
Nyhet

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har en väsentlig inverkan på pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män. Den ojämna fördelningen av familjeledigheter mellan kvinnor och män och särskilt långa perioder med hemvårdsstöd bidrar till att inkomst- och pensionsskillnaderna ökar. Dessa uppgifter framgår av en rapport som social- och hälsovårdsministeriet beställt av Pensionsskyddscentralen. I rapporten utreds pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män och orsakerna till dessa skillnader.

På pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män inverkar både principerna och reglerna i pensionssystemet och skillnader i de inkomster under arbetslivet som ligger till grund för pensionen. Bristande jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och i fördelningen av omsorgsansvaret är de största orsakerna bakom pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män .

Vid en övergripande granskning av de månatliga pensionerna var kvinnornas pensioner 21 procent lägre än männens pensioner. År 2018 var kvinnornas arbetspension 68 procent av männens genomsnittliga arbetspension. På grund av den lägre arbetspensionen är folkpensionssystemets pensioner och familjepensioner av större betydelse för kvinnor än för män.

Skillnaden har minskat under de senaste två decennierna och är av samma storlek som i EU-länderna i genomsnitt. Skillnaden förväntas minska ytterligare, men i långsamt takt.

Pension som tjänas in under familjeledigheter bedöms förbättra kvinnornas pension

De pensionsreformer som genomförts på senare tid[031]  har inte haft någon väsentlig inverkan på skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner. I rapporten bedöms däremot att vissa enskilda reformer, såsom de ändringar i bestämningen av intjänande av pension under familjeledigheter som trädde i kraft 2005, har förbättrat kvinnornas pensionsskydd. Vilken inverkan ändringen har haft kan man se först när de personer som har haft familjeledighet efter 2005 går i pension.

Fattigdomsrisken högre bland äldre kvinnor än bland äldre män

Låg inkomst är ett starkt könsrelaterat fenomen bland de äldre åldersgrupperna, och fattigdomsrisken bland äldre kvinnor är mer än dubbelt så stor som bland äldre män. År 2017 var 27 procent av kvinnorna över 75 år låginkomsttagare. Andelen låginkomsttagare av män i samma åldersgrupp var 13 procent.

Projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män

I rapporten sammanställs finländsk forskning och statistik som publicerats 2000 eller senare om pensionsskillnaderna mellan könen och de faktorer som har samband med dem. Rapporten har utarbetats inom ramen för projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män (Sukupuolten eläke-erot).

Syftet med projektet är att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och att öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna. Projektet genomförs i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Länkar

Ytterligare information

Susan Kuivalainen, avdelningschef, Pensionsskyddcentralen, tfn 029 411 2184, [email protected]
Noora Järnefelt,specialforskare Pensionsskyddcentralen, tfn 029 411 2152, [email protected]
Kati Kuitto, specialforskare Pensionsskyddcentralen, tfn 029 411 2479, [email protected]
Suvi Ritola, specialforskare, Pensionsskyddcentralen, tfn 029 411 2634, [email protected]
Taina Riski, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 196, [email protected]

Tillbaka till toppen