Förvaltningsenheten (HAL)

Förvaltningsenheten (HAL)

 • sköter uppgifter inom ekonomiförvaltning och allmän förvaltning samt verksamhetsplanering och resultatstyrning inom ministeriet och dess förvaltningsområde
 • producerar planerings- och uppföljningsdokument till stöd för beslutsfattandet
 • svarar för beredningen av statsbudgeten och ministeriets verksamhetsplan
 • svarar för ministeriets betalningar och bokföring
 • svarar för personaladministrationen och personalutvecklingen

Grupper och personal vid enheten

Förvaltningsenheten är indelad i två grupper. Chef för enheten är förvaltningsöverdirektör Jaana Koski.

Förvaltningsgruppen (HALPA)

 • samordnar förvaltningens utvecklingsprojekt
 • ordnar behövliga stödtjänster för ministeriets ledning
 • svarar för personaladministrationen och personalutvecklingen
 • samordnar framställningar om förlänande av utmärkelsetecken inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde  

 Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski

Ekonomigruppen (TAR)

 • svarar för förvaltningsområdets ekonomi- och verksamhetsplanering samt berättelseförfarandet
 • svarar för bokföringsenhetens betalningsrörelse, bokföring och redovisning
 • sköter uppföljning av anslag samt andra uppgifter som anknyter till kontoförvaltningen
 • sköter uppgifter som anknyter till statsandelssystemet och den kommunala ekonomin
 • samordnar och utvecklar reseförvaltningen och upphandlingen
 • svarar för samordningen av förvaltningsområdets resultatstyrning

Ekonomidirektör Mikko Staff