Hallintoyksikkö (HAL)

Hallintoyksikkö (HAL)

 • hoitaa ministeriön ja hallinnonalan talous- ja yleishallintotehtäviä sekä toiminnansuunnittelua ja tulosohjausta
 • tuottaa päätöksentekoa tukevia suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoja
 • vastaa valtion talousarvion ja ministeriön toimintasuunnitelman valmistelusta
 • vastaa ministeriön maksatuksista ja kirjanpidosta
 • vastaa henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä

Yksikön ryhmät ja henkilöstö

Hallintoyksikköön kuuluu kaksi ryhmää. Yksikön päällikkö on hallintoylijohtaja Jaana Koski.
(sihteeri Eija Paananen)

Hallintopalveluryhmä (HALPA)

 • koordinoi hallinnon kehittämishankkeita
 • järjestää tarvittavat tukipalvelut ministeriön johdolle
 • vastaa henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä
 • koordinoi STM:n hallinnonalan kunniamerkkiesityksiä  

Hallintoylijohtaja Jaana Koski
(sihteeri Eija Paananen)

Talousryhmä (TAR)

 • vastaa hallinnonalan talous- ja toimintasuunnittelusta sekä kertomusmenettelystä
 • vastaa kirjanpitoyksikön maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja laskentatoimesta
 • hoitaa määräahojen seurantaa sekä muita tilihallintoon liittyviä tehtäviä
 • hoitaa valtionosuusjärjestelmään ja kuntalouteen liittyviä tehtäviä
 • koordinoi ja kehittää matkahallintoa ja hankintatointa
 • vastaa hallinnonalan tulosohjauksen koordinoinnista   

Talousjohtaja Mikko Staff
(sihteeri Päivi Ahtialansaari)