TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Ohjelman logo. Teksti: TYÖ2030.

TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja että Suomessa on maailman paras työhyvinvointi.

TYÖ2030-ohjelman toimenpiteet vaikuttavat työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Hyvä työ ja johtaminen kehittävät samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia. Näillä on vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja julkisten organisaatioiden vaikuttavuuteen.  

TYÖ2030 on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman vetovastuu on STM:ssä, operatiivisesta työstä ja käytännön järjestelyistä vastaa Työterveyslaitos. 

Yhteistyössä ovat mukana Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Työterveyslaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Valtion työmarkkinalaitos

Luottamusta työhön ja tulevaisuuteen

Koronakriisi teki ohjelman tavoitteet entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisemmiksi.

Poikkeusolojen uusia työkäytäntöjä ja selviytymistarinoita kerätään ja jaetaan verkkosivustolla, jolle työyhteisöt voivat lähettää omia vinkkejään ja kertomuksiaan.

Ohjelmassa toteutetaan sekä toimiala- että aluehankkeita. Toimialahankkeet ovat työmarkkinajärjestöjen välistä yhteistyötä työelämän kehittämisessä, aluehankkeet yhden tai useamman ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) yhdessä koordinoimia kehittämishankkeita. Näiden tarkoituksena on vahvistaa luottamusta ja työelämän kehittämistä.  

Ohjelmassa käynnistyy johtajuusverkosto, jonka tavoitteena on jakaa menestyneiden yritysten tai julkisten organisaatioiden onnistuneita kokemuksia hyvästä ihmisten johtamisesta ja yhdessä tekemisestä henkilöstön kanssa. 

Työelämäinnovaatioiden vauhdittamiseksi työpaikoilla ohjelmassa käynnistetään suunnattuja rahoitushakuja, joiden painopisteenä on teknologian, digitalisaation ja työn murroksen aiheuttamat muutokset työpaikoilla.

Lisäksi ohjelmassa järjestetään sparrausapua ja ajankohtaisten työelämän ilmiöiden käsittelyyn nopeita ratkaisutiimejä. 

Lisää TYÖ2030-ohjelmasta voit lukea Työterveyslaitoksen sivuilta:

Lisätietoja

Liisa Hakala, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163566