TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

TYÖ2030-ohjelman toteutus on perustunut pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ohjelma on tähdännyt toimintatapojen uudistamiseen, teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen.

Toimenpiteet ovat konkretisoituneet kolmeen painopisteeseen: tulevaisuuden ennakointiin ja tutkimustoimintaan, osaamisen ja uudistumiskyvyn vahvistamiseen sekä toimintatapojen uudistamiseen.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteeksi oli asetettu, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja että Suomessa on maailman paras työhyvinvointi.

TYÖ2030-ohjelma on mahdollistanut työllisyyttä vauhdittavien ja työelämän laatua parantavien toimintamallien sekä konseptien yhteiskehittämisen toimialoilla ja työpaikoilla. Mallien ja konseptien jatkaessa leviämistään ohjelman toimenpiteet vaikuttavat pitkällä aikavälillä työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Hyvä työelämä ja johtaminen kehittävät samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia. Näillä on vaikutusta myös yritysten kilpailukykyyn.

Ohjelmaa ovat toteuttaneet yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, valtiovarainministeriö, Työterveyslaitos, kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät, SITRA, Työturvallisuuskeskus, Business Finland, Työsuojelurahasto sekä suuri joukko muita työelämätoimijoita. Ohjelmaa on johtanut sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjelman operatiivisesta toiminnasta on vastannut Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelma on ollut osa hallituskaudella 2019-2023 toteutettua työelämäohjelmien kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien kokonaisuus on koostunut TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen liittyneestä Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, Työelämän mielenterveysohjelmasta sekä Työkykyohjelman STM:n toimenpiteistä.

Lue lisää TYÖ2030-ohjelman toteutuksesta ja tutustu ohjelman päätöstilaisuudessa 31.3.2023 julkaisemaan viiteen työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia parantavaan ratkaisuun.

TYÖ2030-ohjelmasta on toteutettu ulkoinen arviointi, jonka toteutti MDI Public Oy yhteistyössä Owal Groupin kanssa. Arviointia ohjasi sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. 

Lisätietoja

Liisa Hakala, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163566   Sähköpostiosoite: