Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Maailman terveysjärjestö WHO:n 75. yleiskokous 22.5.-28.5.2022

STM valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2022 13.00