Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 –rokotusstrategian päivittämisestä

STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 25.11.2021 13.00