Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 59.istunto 8.-17.2.2021
STM valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00
Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 148. kokous 18.-26.1.2021
STM valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00
Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle
STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 14.1.2021 13.00