Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00