Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Työsuojeluneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2021-31.10.2024

STM valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan viran täyttäminen

STM valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00