Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
STM valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00
Kansaneläkelaitoksen johtajan viran täyttäminen
STM tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00
Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaisen määrääminen
STM tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00
Kansaneläkelaitoksen johtajan viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019 13.00