Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00