Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

STM valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00