Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön johtajalle
STM valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15