Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 20.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 19.5.2020 12.00