Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00