Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
STM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00