Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2019 13.00