Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00