Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Utkomststödets grunddel höjs år 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2018 12.00
Nyhet

Utkomststödets grunddel för 2018 har fastställts. Från och med den 1 januari 2018 är grunddelens belopp för en ensamstående 491,21 euro per månad. För ensamförsörjare är grunddelens belopp 540,33 euro per månad.

Enligt lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex (9 a §). I år gjordes inte några indexförhöjningar av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet, men utkomststödets grunddel höjs dock. Genom en höjning av grunddelen säkerställs det att nivån på grunddelen inte fryses. Grunddelen ökar till följd av ändringen i enlighet med den nivåförhöjning som föreskrivs i den permanenta lagstiftningen.

De föreslagna ändringarna hör samman med verkställandet av statsrådets plan för de offentliga finanserna för 2018–2021.

Klienten ansöker om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Däremot ansvarar kommunen fortfarande för det kompletterande och det förebyggande utkomststödet samt det socialarbete som gäller dem.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 02951 63215, [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 02951 63278, [email protected]

Tillbaka till toppen