Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2016 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
24.11.2015 8.16
Pressmeddelande 191/2015

Användningen av elektroniska recept och det elektroniska patientdataarkivet är redan så utbredd att driftskostnaderna för dem från och med 2016 helt och hållet täcks av användningsavgifterna. Staten har sörjt för för en del av avgifterna under övergångsperioden 2012–2015.

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms årligen på basis av uppskattningen. Det är dock meningen att varje användare – tillhandahållarna offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster samt apoteken – endast ska betala på basis av den faktiska användningen. Den som har betalat för mycket får därför gottgörelse och den som har betalat för lite betalar den andel som fattas följande år.

Avgifterna används för att täcka driftskostnaderna för de Kanta-tjänster som tillhandahålls av Folkpensionsanstalten och de certifikattjänster som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen som en viktig del av Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänsterna ingår elektroniska recepttjänster, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, en tjänst för att titta på egna uppgifter och informationshanteringstjänster för patienten.

Avgifter totalt efter gottgörelser för 2014

De totala avgifterna för 2016

  Avgifter totalt 2016
Apoteken 2,4 mn € 1,95 mn €
Den offentliga hälso- och sjukvården 8,8 mn € 8,15 mn €
Den privata hälso- och sjukvården 2,5 mn € 1,83 mn €
Totala kostnader, uppskattning för år 2016 13,7 mn €  

Dessutom svarar social- och hälsovårdsministeriet för den årliga avgift på 50 000 euro som tas ut av de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för (statliga mentalsjukhus, fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård och försvarsmaktens hälso- och sjukvård).

Som avgiftsgrund har man valt en räkneenhet som är så tydlig och rättvis som möjligt. De totala avgifterna grundar sig på enhetsavgifter, som år 2016 är följande:

  • Apotek: 0,040 € / elektroniskt recept.
  • Tillhandahållare av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster: 1,489 € / kommuninvånare.
  • Tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster: 0,235 € / elektroniskt recept.

Ytterligare information

jurist Marja Penttilä, tfn 0295 163 404, [email protected]

Tillbaka till toppen